Pages

Sri Rudram Chamakam In Oriya

Sri Rudram Chamakam – Oriya lyrics(Text)
Sri Rudra Chamaka Oriya Script


ଓଂ ଅଗ୍ନା’ଵିଷ୍ଣୋ ସଜୋଷ’ସେମାଵ’ର୍ଧଂତୁ ଵାଂ ଗିରଃ’ | ଦ୍ୟୁମ୍ନୈର-ଵାଜେ’ଭିରାଗ’ତମ | ଵାଜ’ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରସଵଶ୍ଚ’ ମେ ପ୍ରୟ’ତିଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରସି’ତିଶ୍ଚ ମେ ଧୀତିଶ୍ଚ’ ମେ କ୍ରତୁ’ଶ୍ଚ ମେ ସ୍ଵର’ଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ଲୋକ’ଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ରାଵଶ୍ଚ’ ମେ ଶ୍ରୁତି’ଶ୍ଚ ମେ ଜ୍ୟୋତି’ଶ୍ଚ ମେ ସୁଵ’ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରାଣଶ୍ଚ’ ମେ‌உପାନଶ୍ଚ’ ମେ ଵ୍ୟାନଶ୍ଚ ମେ‌உସୁ’ଶ୍ଚ ମେ ଚିତ୍ତଂ ଚ’ ମ ଆଧୀ’ତଂ ଚ ମେ ଵାକ୍ଚ’ ମେ ମନ’ଶ୍ଚ ମେ ଚକ୍ଷୁ’ଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ’ ଚ ମେ ଦକ୍ଷ’ଶ୍ଚ ମେ ବଲଂ’ ଚ ମ ଓଜ’ଶ୍ଚ ମେ ସହ’ଶ୍ଚ ମ ଆୟୁ’ଶ୍ଚ ମେ ଜରା ଚ’ ମ ଆତ୍ମା ଚ’ ମେ ତନୂଶ୍ଚ’ ମେ ଶର୍ମ’ ଚ ମେ ଵର୍ମ’ ଚ ମେଁଗା’ନି ଚ ମେ‌உସ୍ଥାନି’ ଚ ମେ ପରୂଗଂ’ଷି ଚ ମେ ଶରୀ’ରାଣି ଚ ମେ || 1 ||

ଜୈଷ୍ଠ୍ୟଂ’ ଚ ମ ଆଧି’ପତ୍ୟଂ ଚ ମେ ମନ୍ୟୁଶ୍ଚ’ ମେ ଭାମ’ଶ୍ଚ ମେ‌உମ’ଶ୍ଚ ମେଁଭ’ଶ୍ଚ ମେ ଜେମା ଚ’ ମେ ମହିମା ଚ’ ମେ ଵରିମା ଚ’ ମେ ପ୍ରଥିମା ଚ’ ମେ ଵର୍ଷ୍ମା ଚ’ ମେ ଦ୍ରାଘୁୟା ଚ’ ମେ ଵୃଦ୍ଧଂ ଚ’ ମେ ଵୃଦ୍ଧି’ଶ୍ଚ ମେ ସତ୍ୟଂ ଚ’ ମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚ’ ମେ ଜଗ’ଚ୍ଚ ମେ ଧନଂ’ ଚ ମେ ଵଶ’ଶ୍ଚ ମେ ତ୍ଵିଷି’ଶ୍ଚ ମେ କ୍ରୀଡା ଚ’ ମେ ମୋଦ’ଶ୍ଚ ମେ ଜାତଂ ଚ’ ମେ ଜନିଷ୍ୟମା’ଣଂ ଚ ମେ ସୂକ୍ତଂ ଚ’ ମେ ସୁକୃତଂ ଚ’ ମେ ଵିତ୍ତଂ ଚ’ ମେ ଵେଦ୍ୟଂ’ ଚ ମେ ଭୂତଂ ଚ’ ମେ ଭଵିଷ୍ୟଚ୍ଚ’ ମେ ସୁଗଂ ଚ’ ମେ ସୁପଥଂ ଚ ମ ଋଦ୍ଧଂ ଚ ମ ଋଦ୍ଧିଶ୍ଚ ମେ କ୍ଲୁପ୍ତଂ ଚ’ ମେ କ୍ଲୁପ୍ତି’ଶ୍ଚ ମେ ମତିଶ୍ଚ’ ମେ ସୁମତିଶ୍ଚ’ ମେ || 2 ||

ଶଂ ଚ’ ମେ ମୟ’ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରିୟଂ ଚ’ ମେ‌உନୁକାମଶ୍ଚ’ ମେ କାମ’ଶ୍ଚ ମେ ସୌମନସଶ୍ଚ’ ମେ ଭଦ୍ରଂ ଚ’ ମେ ଶ୍ରେୟ’ଶ୍ଚ ମେ ଵସ୍ୟ’ଶ୍ଚ ମେ ୟଶ’ଶ୍ଚ ମେ ଭଗ’ଶ୍ଚ ମେ ଦ୍ରଵି’ଣଂ ଚ ମେ ୟନ୍ତା ଚ’ ମେ ଧର୍ତା ଚ’ ମେ କ୍ଷେମ’ଶ୍ଚ ମେ ଧୃତି’ଶ୍ଚ ମେ ଵିଶ୍ଵଂ’ ଚ ମେ ମହ’ଶ୍ଚ ମେ ସଂଵିଚ୍ଚ’ ମେ ଜ୍ଞାତ୍ରଂ’ ଚ ମେ ସୂଶ୍ଚ’ ମେ ପ୍ରସୂଶ୍ଚ’ ମେ ସୀରଂ’ ଚ ମେ ଲୟଶ୍ଚ’ ମ ଋତଂ ଚ’ ମେ‌உମୃତଂ’ ଚ ମେ‌உୟକ୍ଷ୍ମଂ ଚ ମେ‌உନା’ମୟଚ୍ଚ ମେ ଜୀଵାତୁ’ଶ୍ଚ ମେ ଦୀର୍ଘାୟୁତ୍ଵଂ ଚ’ ମେ‌உନମିତ୍ରଂ ଚ ମେ‌உଭ’ୟଂ ଚ ମେ ସୁଗଂ ଚ’ ମେ ଶୟ’ନଂ ଚ ମେ ସୂଷା ଚ’ ମେ ସୁଦିନଂ’ ଚ ମେ || 3 ||

ଊର୍କ୍ଚ’ ମେ ସୂନୃତା’ ଚ ମେ ପୟ’ଶ୍ଚ ମେ ରସ’ଶ୍ଚ ମେ ଘୃତଂ ଚ’ ମେ ମଧୁ’ ଚ ମେ ସଗ୍ଧି’ଶ୍ଚ ମେ ସପୀ’ତିଶ୍ଚ ମେ କୃଷିଶ୍ଚ’ ମେ ଵୃଷ୍ଟି’ଶ୍ଚ ମେ ଜୈତ୍ରଂ’ ଚ ମ ଔଦ୍ଭି’ଦ୍ୟଂ ଚ ମେ ରୟିଶ୍ଚ’ ମେ ରାୟ’ଶ୍ଚ ମେ ପୁଷ୍ଟଂ ଚ ମେ ପୁଷ୍ଟି’ଶ୍ଚ ମେ ଵିଭୁ ଚ’ ମେ ପ୍ରଭୁ ଚ’ ମେ ବହୁ ଚ’ ମେ ଭୂୟ’ଶ୍ଚ ମେ ପୂର୍ଣଂ ଚ’ ମେ ପୂର୍ଣତ’ରଂ ଚ ମେ‌உକ୍ଷି’ତିଶ୍ଚ ମେ କୂୟ’ଵାଶ୍ଚ ମେ‌உନ୍ନଂ’ ଚ ମେ‌உକ୍ଷୁ’ଚ୍ଚ ମେ ଵ୍ରୀହୟ’ଶ୍ଚ ମେ ୟଵା”ଶ୍ଚ ମେ ମାଷା”ଶ୍ଚ ମେ ତିଲା”ଶ୍ଚ ମେ ମୁଦ୍ଗାଶ୍ଚ’ ମେ ଖଲ୍ଵା”ଶ୍ଚ ମେ ଗୋଧୂମା”ଶ୍ଚ ମେ ମସୁରା”ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରିୟଂଗ’ଵଶ୍ଚ ମେ‌உଣ’ଵଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ୟାମାକା”ଶ୍ଚ ମେ ନୀଵାରା”ଶ୍ଚ ମେ || 4 ||

ଅଶ୍ମା ଚ’ ମେ ମୃତ୍ତି’କା ଚ ମେ ଗିରୟ’ଶ୍ଚ ମେ ପର୍ଵ’ତାଶ୍ଚ ମେ ସିକ’ତାଶ୍ଚ ମେ ଵନସ-ପତ’ୟଶ୍ଚ ମେ ହିର’ଣ୍ୟଂ ଚ ମେ‌உୟ’ଶ୍ଚ ମେ ସୀସଂ’ ଚ ମେ ତ୍ରପୁ’ଶ୍ଚ ମେ ଶ୍ୟାମଂ ଚ’ ମେ ଲୋହଂ ଚ’ ମେଙ୍ନିଶ୍ଚ’ ମ ଆପ’ଶ୍ଚ ମେ ଵୀରୁଧ’ଶ୍ଚ ମ ଓଷ’ଧୟଶ୍ଚ ମେ କୃଷ୍ଣପଚ୍ୟଂ ଚ’ ମେ‌உକୃଷ୍ଣପଚ୍ୟଂ ଚ’ ମେ ଗ୍ରାମ୍ୟାଶ୍ଚ’ ମେ ପଶଵ’ ଆରଣ୍ୟାଶ୍ଚ’ ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପଂତାଂ ଵିତ୍ତଂ ଚ’ ମେ ଵିତ୍ତି’ଶ୍ଚ ମେ ଭୂତଂ ଚ’ ମେ ଭୂତି’ଶ୍ଚ ମେ ଵସୁ’ ଚ ମେ ଵସତିଶ୍ଚ’ ମେ କର୍ମ’ ଚ ମେ ଶକ୍ତି’ଶ୍ଚ ମେ‌உର୍ଥ’ଶ୍ଚ ମ ଏମ’ଶ୍ଚ ମ ଇତି’ଶ୍ଚ ମେ ଗତି’ଶ୍ଚ ମେ || 5 ||

ଅଗ୍ନିଶ୍ଚ’ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ସୋମ’ଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ସଵିତା ଚ’ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ସର’ସ୍ଵତୀ ଚ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ପୂଷା ଚ’ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ବୃହସ୍ପତି’ଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ମିତ୍ରଶ୍ଚ’ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ଵରୁ’ଣଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ତ୍ଵଷ୍ଠା’ ଚ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ଧାତା ଚ’ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ଵିଷ୍ଣୁ’ଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ‌உଶ୍ଵିନୌ’ ଚ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ମରୁତ’ଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ଵିଶ୍ଵେ’ ଚ ମେ ଦେଵା ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ପୃଥିଵୀ ଚ’ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ‌உନ୍ତରି’କ୍ଷଂ ଚ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ଦ୍ୟୌଶ୍ଚ’ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ଦିଶ’ଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ମୂର୍ଧା ଚ’ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରଜାପ’ତିଶ୍ଚ ମ ଇଂଦ୍ର’ଶ୍ଚ ମେ || 6 ||

ଅଗଂଶୁଶ୍ଚ’ ମେ ରଶ୍ମିଶ୍ଚ ମେ‌உଦା”ଭ୍ୟଶ୍ଚ ମେ‌உଧି’ପତିଶ୍ଚ ମ ଉପାଗଂଶୁଶ୍ଚ’ ମେ‌உନ୍ତର୍ୟାମଶ୍ଚ’ ମ ଐଂଦ୍ରଵାୟଵଶ୍ଚ’ ମେ ମୈତ୍ରାଵରୁଣଶ୍ଚ’ ମ ଆଶ୍ଵିନଶ୍ଚ’ ମେ ପ୍ରତିପ୍ରସ୍ଥାନ’ଶ୍ଚ ମେ ଶୁକ୍ରଶ୍ଚ’ ମେ ମଂଥୀ ଚ’ ମ ଆଗ୍ରୟଣଶ୍ଚ’ ମେ ଵୈଶ୍ଵଦେଵଶ୍ଚ’ ମେ ଧ୍ରୁଵଶ୍ଚ’ ମେ ଵୈଶ୍ଵାନରଶ୍ଚ’ ମ ଋତୁଗ୍ରହାଶ୍ଚ’ ମେ‌உତିଗ୍ରାହ୍ୟା”ଶ୍ଚ ମ ଐଂଦ୍ରାଗ୍ନଶ୍ଚ’ ମେ ଵୈଶ୍ଵଦେଵଶ୍ଚ’ ମେ ମରୁତ୍ଵତୀୟା”ଶ୍ଚ ମେ ମାହେଂଦ୍ରଶ୍ଚ’ ମ ଆଦିତ୍ୟଶ୍ଚ’ ମେ ସାଵିତ୍ରଶ୍ଚ’ ମେ ସାରସ୍ଵତଶ୍ଚ’ ମେ ପୌଷ୍ଣଶ୍ଚ’ ମେ ପାତ୍ନୀଵତଶ୍ଚ’ ମେ ହାରିୟୋଜନଶ୍ଚ’ ମେ || 7 ||

ଇଧ୍ମଶ୍ଚ’ ମେ ବର୍ହିଶ୍ଚ’ ମେ ଵେଦି’ଶ୍ଚ ମେ ଦିଷ୍ଣି’ୟାଶ୍ଚ ମେ ସ୍ରୁଚ’ଶ୍ଚ ମେ ଚମସାଶ୍ଚ’ ମେ ଗ୍ରାଵା’ଣଶ୍ଚ ମେ ସ୍ଵର’ଵଶ୍ଚ ମ ଉପରଵାଶ୍ଚ’ ମେ‌உଧିଷଵ’ଣେ ଚ ମେ ଦ୍ରୋଣକଲଶଶ୍ଚ’ ମେ ଵାୟଵ୍ୟା’ନି ଚ ମେ ପୂତଭୃଚ୍ଚ’ ମ ଆଧଵନୀୟ’ଶ୍ଚ ମ ଆଗ୍ନୀ”ଧ୍ରଂ ଚ ମେ ହଵିର୍ଧାନଂ’ ଚ ମେ ଗୃହାଶ୍ଚ’ ମେ ସଦ’ଶ୍ଚ ମେ ପୁରୋଡାଶା”ଶ୍ଚ ମେ ପଚତାଶ୍ଚ’ ମେ‌உଵଭୃଥଶ୍ଚ’ ମେ ସ୍ଵଗାକାରଶ୍ଚ’ ମେ || 8 ||

ଅଗ୍ନିଶ୍ଚ’ ମେ ଘର୍ମଶ୍ଚ’ ମେ‌உର୍କଶ୍ଚ’ ମେ ସୂର୍ୟ’ଶ୍ଚ ମେ ପ୍ରାଣଶ୍ଚ’ ମେ‌உଶ୍ଵମେଧଶ୍ଚ’ ମେ ପୃଥିଵୀ ଚ ମେ‌உଦି’ତିଶ୍ଚ ମେ ଦିତି’ଶ୍ଚ ମେ ଦ୍ୟୌଶ୍ଚ’ ମେ ଶକ୍ଵ’ରୀରଂଗୁଲ’ୟୋ ଦିଶ’ଶ୍ଚ ମେ ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପନ୍ତାମୃକ୍ଚ’ ମେ ସାମ’ ଚ ମେ ସ୍ତୋମ’ଶ୍ଚ ମେ ୟଜୁ’ଶ୍ଚ ମେ ଦୀକ୍ଷା ଚ’ ମେ ତପ’ଶ୍ଚ ମ ଋତୁଶ୍ଚ’ ମେ ଵ୍ରତଂ ଚ’ ମେହୋରାତ୍ରୟୋ”ର-ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ବୃ’ହଦ୍ରଥଂତରେ ଚ ମେ ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପେତାମ || 9 ||

ଗର୍ଭା”ଶ୍ଚ ମେ ଵତ୍ସାଶ୍ଚ’ ମେ ତ୍ର୍ୟଵି’ଶ୍ଚ ମେ ତ୍ର୍ୟଵୀଚ’ ମେ ଦିତ୍ୟଵାଟ ଚ’ ମେ ଦିତ୍ୟୌହୀ ଚ’ ମେ ପଂଚା’ଵିଶ୍ଚ ମେ ପଂଚାଵୀ ଚ’ ମେ ତ୍ରିଵତ୍ସଶ୍ଚ’ ମେ ତ୍ରିଵତ୍ସା ଚ’ ମେ ତୁର୍ୟଵାଟ ଚ’ ମେ ତୁର୍ୟୌହୀ ଚ’ ମେ ପଷ୍ଠଵାଟ ଚ’ ମେ ପଷ୍ଠୌହୀ ଚ’ ମ ଉକ୍ଷା ଚ’ ମେ ଵଶା ଚ’ ମ ଋଷଭଶ୍ଚ’ ମେ ଵେହଚ୍ଚ’ ମେ‌உନଡ୍ଵାଂ ଚ ମେ ଧେନୁଶ୍ଚ’ ମ ଆୟୁ’ର-ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପତାଂ ପ୍ରାଣୋ ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପତାମ-ଅପାନୋ ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପତାଂ ଵ୍ୟାନୋ ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପତାଂ ଚକ୍ଷୁ’ର-ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପତାଗ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ’ ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପତାଂ ମନୋ’ ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପତାଂ ଵାଗ-ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପତାମ-ଆତ୍ମା ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପତାଂ ୟଜ୍ଞୋ ୟଜ୍ଞେନ’ କଲ୍ପତାମ || 10 ||

ଏକା’ ଚ ମେ ତିସ୍ରଶ୍ଚ’ ମେ ପଂଚ’ ଚ ମେ ସପ୍ତ ଚ’ ମେ ନଵ’ ଚ ମ ଏକା’ଦଶ ଚ ମେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଚ ମେ ପଂଚ’ଦଶ ଚ ମେ ସପ୍ତଦ’ଶ ଚ ମେ ନଵ’ଦଶ ଚ ମ ଏକ’ଵିଗଂଶତିଶ୍ଚ ମେ ତ୍ରୟୋ’ଵିଗଂଶତିଶ୍ଚ ମେ ପଂଚ’ଵିଗଂଶତିଶ୍ଚ ମେ ସପ୍ତ ଵିଗଂ’ଶତିଶ୍ଚ ମେ ନଵ’ଵିଗଂଶତିଶ୍ଚ ମ ଏକ’ତ୍ରିଗଂଶଚ୍ଚ ମେ ତ୍ରୟ’ସ୍ତ୍ରିଗଂଶଚ୍ଚ ମେ ଚତ’ସ-ରଶ୍ଚ ମେ‌உଷ୍ଟୌ ଚ’ ମେ ଦ୍ଵାଦ’ଶ ଚ ମେ ଷୋଡ’ଶ ଚ ମେ ଵିଗଂଶତିଶ୍ଚ’ ମେ ଚତୁ’ର୍ଵିଗଂଶତିଶ୍ଚ ମେ‌உଷ୍ଟାଵିଗଂ’ଶତିଶ୍ଚ ମେ ଦ୍ଵାତ୍ରିଗଂ’ଶଚ୍ଚ ମେ ଷଟ-ତ୍ରିଗଂ’ଶଚ୍ଚ ମେ ଚତ୍ଵାରିଗଂଶଚ୍ଚ’ ମେ ଚତୁ’ଶ-ଚତ୍ଵାରିଗଂଶଚ୍ଚ ମେ‌உଷ୍ଟାଚ’ତ୍ଵାରିଗଂଶଚ୍ଚ ମେ ଵାଜ’ଶ୍ଚ ପ୍ରସଵଶ୍ଚା’ପିଜଶ୍ଚ କ୍ରତୁ’ଶ୍ଚ ସୁଵ’ଶ୍ଚ ମୂର୍ଧା ଚ ଵ୍ୟଶ୍ନି’ୟଶ-ଚାନ୍ତ୍ୟାୟନଶ-ଚାଂତ୍ୟ’ଶ୍ଚ ଭୌଵନଶ୍ଚ ଭୁଵ’ନଶ-ଚାଧି’ପତିଶ୍ଚ || 11 ||

ଓଂ ଇଡା’ ଦେଵହୂର-ମନୁ’ର-ୟଜ‌உଜନୀର-ବୃହସ୍ପତି’ରୁକ୍ଥାମଦାନି’ ଶଗଂସିଷଦ-ଵିଶ୍ଵେ’-ଦେଵାଃ ସୂ”କ୍ତଵାଚଃ ପୃଥି’ଵିମାତର୍ମା ମା’ ହିଗଂସୀର-ମଧୁ’ ମନିଷ୍ୟେ ମଧୁ’ ଜନିଷ୍ୟେ ମଧୁ’ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ମଧୁ’ ଵଦିଷ୍ୟାମି ମଧୁ’ମତୀଂ ଦେଵେଭ୍ୟୋ ଵାଚମୁଦ୍ୟାସଗଂଶୁଶ୍ରୂଷେଣ୍ୟା”ମ ମନୁଷ୍ୟେ”ଭ୍ୟସ୍ତଂ ମା’ ଦେଵା ଅ’ଵଂତୁ ଶୋଭାୟୈ’ ପିତରୋ‌உନୁ’ମଦଂତୁ ||

ଓଂ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ’ ||