Pages

Nirvaana Shatkam in English

Nirvaana Shatkam – English lyrics (text)

Nirvaana Shatkam – English Script

śivohaṃ śivohaṃ, śivohaṃ śivohaṃ, śivohaṃ śivohaṃ

mano budhyahaṅkāra cittāni nāhaṃ
na ca śrotra jihvā na ca ghrāṇanetram |
na ca vyoma bhūmir-na tejo na vāyuḥ
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivoham || 1 ||

ahaṃ prāṇa saṃṅño na vaipañca vāyuḥ
na vā saptadhātur-na vā pañca kośāḥ |
navākpāṇi pādau na copastha pāyū
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivoham || 2 ||

na me dveṣarāgau na me lobhamoho
mado naiva me naiva mātsaryabhāvaḥ |
na dharmo na cārdho na kāmo na mokṣaḥ
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivoham || 3 ||

na puṇyaṃ na pāpaṃ na saukhyaṃ na duḥkhaṃ
na mantro na tīrdhaṃ na vedā na yaṅñaḥ |
ahaṃ bhojanaṃ naiva bhojyaṃ na bhoktā
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivoham || 4 ||

ahaṃ nirvikalpo nirākāra rūpo
vibhūtvācca sarvatra sarvendriyāṇām |
na vā bandhanaṃ naiva mukti na bandhaḥ |
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivoham || 5 ||

na mṛtyur-na śaṅkā na me jāti bhedaḥ
pitā naiva me naiva mātā na janma |
na bandhur-na mitraṃ gururnaiva śiṣyaḥ
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivoham || 6 ||

śivohaṃ śivohaṃ, śivohaṃ śivohaṃ, śivohaṃ śivohaṃ