Pages

Rudra Ashtakam in English

Rudra Ashtakam – English Lyrics (text)

Rudra Ashtakam – English script

namāmīśa mīśāna nirvāṇarūpaṃ vibhuṃ vyāpakaṃ brahmaveda svarūpam |
nijaṃ nirguṇaṃ nirvikalpaṃ nirīhaṃ cadākāśa mākāśavāsaṃ bhajeham ||

nirākāra moṅkāra mūlaṃ turīyaṃ giriṅñāna gotīta mīśaṃ girīśam |
karāḷaṃ mahākālakālaṃ kṛpālaṃ guṇāgāra saṃsārasāraṃ nato ham ||

tuṣārādri saṅkāśa gauraṃ gambhīraṃ manobhūtakoṭi prabhā śrīśarīram |
sphuranmauḷikallolinī cārugāṅgaṃ lastphālabālendu bhūṣaṃ maheśam ||

calatkuṇḍalaṃ bhrū sunetraṃ viśālaṃ prasannānanaṃ nīlakaṇṭhaṃ dayāḷum |
mṛgādhīśa carmāmbaraṃ muṇḍamālaṃ priyaṃ śaṅkaraṃ sarvanāthaṃ bhajāmi ||

pracaṇḍaṃ prakṛṣṭaṃ pragalbhaṃ pareśam akhaṇḍam ajaṃ bhānukoṭi prakāśam |
trayī śūla nirmūlanaṃ śūlapāṇiṃ bhajehaṃ bhavānīpatiṃ bhāvagamyam ||

kaḷātīta kaḷyāṇa kalpāntarī sadā sajjanānandadātā purārī |
cidānanda sandoha mohāpakārī prasīda prasīda prabho manmadhārī ||

na yāvad umānātha pādāravindaṃ bhajantīha loke pare vā nārāṇām |
na tāvatsukhaṃ śānti santāpanāśaṃ prasīda prabho sarvabhūtādhivāsa ||

najānāmi yogaṃ japaṃ naiva pūjāṃ nato haṃ sadā sarvadā deva tubhyam |
jarājanma duḥkhaughatātapyamānaṃ prabhopāhi apannamīśa prasīda! ||