Pages

Shiva Ashtottara Sata Namavali in Bengali

Shiva Ashtottara Sata Namavali – Bengali Lyrics (Text)

Shiva Ashtottara Sata Namavali – Beagali Script

রচন: বিষ্ণু

ওং শিবায় নমঃ
ওং মহেশ্বরায় নমঃ
ওং শংভবে নমঃ
ওং পিনাকিনে নমঃ
ওং শশিশেখরায় নমঃ
ওং বামদেবায় নমঃ
ওং বিরূপাক্ষায় নমঃ
ওং কপর্দিনে নমঃ
ওং নীললোহিতায় নমঃ
ওং শংকরায় নমঃ (1০)
ওং শূলপাণয়ে নমঃ
ওং খট্বাংগিনে নমঃ
ওং বিষ্ণুবল্লভায় নমঃ
ওং শিপিবিষ্টায় নমঃ
ওং অংবিকানাথায় নমঃ
ওং শ্রীকংঠায় নমঃ
ওং ভক্তবত্সলায় নমঃ
ওং ভবায় নমঃ
ওং শর্বায় নমঃ
ওং ত্রিলোকেশায় নমঃ (2০)
ওং শিতিকংঠায় নমঃ
ওং শিবাপ্রিয়ায় নমঃ
ওং উগ্রায় নমঃ
ওং কপালিনে নমঃ
ওং কৌমারয়ে নমঃ
ওং অংধকাসুর সূদনায় নমঃ
ওং গংগাধরায় নমঃ
ওং ললাটাক্ষায় নমঃ
ওং কালকালায় নমঃ
ওং কৃপানিধয়ে নমঃ (3০)
ওং ভীমায় নমঃ
ওং পরশুহস্তায় নমঃ
ওং মৃগপাণয়ে নমঃ
ওং জটাধরায় নমঃ
ওং ক্তেলাসবাসিনে নমঃ
ওং কবচিনে নমঃ
ওং কঠোরায় নমঃ
ওং ত্রিপুরাংতকায় নমঃ
ওং বৃষাংকায় নমঃ
ওং বৃষভারূঢায় নমঃ (4০)
ওং ভস্মোদ্ধূলিত বিগ্রহায় নমঃ
ওং সামপ্রিয়ায় নমঃ
ওং স্বরময়ায় নমঃ
ওং সামপ্রিয়ায় নমঃ
ওং ত্রয়ীমূর্তয়ে নমঃ
ওং অনীশ্বরায় নমঃ
ওং সর্বজ্ঞায় নমঃ
ওং পরমাত্মনে নমঃ
ওং সোমসূর্য়াগ্নি লোচনায় নমঃ
ওং য়জ্ঞময়ায় নমঃ (5০)
ওং সোমায় নমঃ
ওং পংচবক্ত্রায় নমঃ
ওং সদাশিবায় নমঃ
ওং বিশ্বেশ্বরায় নমঃ
ওং বীরভদ্রায় নমঃ
ওং গণনাথায় নমঃ
ওং প্রজাপতয়ে নমঃ
ওং হিরণ্য়রেতসে নমঃ
ওং দুর্ধর্ষায় নমঃ
ওং গিরীশায় নমঃ (6০)
ওং গিরিশায় নমঃ
ওং অনঘায় নমঃ
ওং ভুজংগ ভূষণায় নমঃ
ওং ভর্গায় নমঃ
ওং গিরিধন্বনে নমঃ
ওং গিরিপ্রিয়ায় নমঃ
ওং কৃত্তিবাসসে নমঃ
ওং পুরারাতয়ে নমঃ
ওং ভগবতে নমঃ
ওং প্রমধাধিপায় নমঃ (7০)
ওং মৃত্য়ুংজয়ায় নমঃ
ওং সূক্ষ্মতনবে নমঃ
ওং জগদ্ব্য়াপিনে নমঃ
ওং জগদ্গুরবে নমঃ
ওং ব্য়োমকেশায় নমঃ
ওং মহাসেন জনকায় নমঃ
ওং চারুবিক্রমায় নমঃ
ওং রুদ্রায় নমঃ
ওং ভূতপতয়ে নমঃ
ওং স্থাণবে নমঃ (8০)
ওং অহির্ভুথ্ন্য়ায় নমঃ
ওং দিগংবরায় নমঃ
ওং অষ্টমূর্তয়ে নমঃ
ওং অনেকাত্মনে নমঃ
ওং স্বাত্ত্বিকায় নমঃ
ওং শুদ্ধবিগ্রহায় নমঃ
ওং শাশ্বতায় নমঃ
ওং খংডপরশবে নমঃ
ওং অজায় নমঃ
ওং পাশবিমোচকায় নমঃ (9০)
ওং মৃডায় নমঃ
ওং পশুপতয়ে নমঃ
ওং দেবায় নমঃ
ওং মহাদেবায় নমঃ
ওং অব্য়য়ায় নমঃ
ওং হরয়ে নমঃ
ওং পূষদংতভিদে নমঃ
ওং অব্য়গ্রায় নমঃ
ওং দক্ষাধ্বরহরায় নমঃ
ওং হরায় নমঃ (1০০)
ওং ভগনেত্রভিদে নমঃ
ওং অব্য়ক্তায় নমঃ
ওং সহস্রাক্ষায় নমঃ
ওং সহস্রপাদে নমঃ
ওং অপপর্গপ্রদায় নমঃ
ওং অনংতায় নমঃ
ওং তারকায় নমঃ
ওং পরমেশ্বরায় নমঃ (1০8)