Pages

Shiva Ashtottara Sata Namaval in Oriya

Shiva Ashtottara Sata Namavali – Oriya Lyrics (Text)

Shiva Ashtottara Sata Namavali – Oriya Script
ରଚନ: ଵିଷ୍ଣୁ
ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଂଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ପିନାକିନେ ନମଃ
ଓଂ ଶଶିଶେଖରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାମଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିରୂପାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ କପର୍ଦିନେ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲଲୋହିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଂକରାୟ ନମଃ (10)
ଓଂ ଶୂଲପାଣୟେ ନମଃ
ଓଂ ଖଟ୍ଵାଂଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଂବିକାନାଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀକଂଠାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକେଶାୟ ନମଃ (20)
ଓଂ ଶିତିକଂଠାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵାପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ କପାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ କୌମାରୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଂଧକାସୁର ସୂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଗାଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲଲାଟାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲକାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃପାନିଧୟେ ନମଃ (30)
ଓଂ ଭୀମାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରଶୁହସ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୃଗପାଣୟେ ନମଃ
ଓଂ ଜଟାଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ତେଲାସଵାସିନେ ନମଃ
ଓଂ କଵଚିନେ ନମଃ
ଓଂ କଠୋରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷାଂକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷଭାରୂଢାୟ ନମଃ (40)
ଓଂ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଳିତ ଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵରମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରୟୀମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅନୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନି ଲୋଚନାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ଞମୟାୟ ନମଃ (50)
ଓଂ ସୋମାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଂଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଦାଶିଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୀରଭଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଣନାଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟରେତସେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଧର୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗିରୀଶାୟ ନମଃ (60)
ଓଂ ଗିରିଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୁଜଂଗ ଭୂଷଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭର୍ଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗିରିଧନ୍ଵନେ ନମଃ
ଓଂ ଗିରିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃତ୍ତିଵାସସେ ନମଃ
ଓଂ ପୁରାରାତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମଧାଧିପାୟ ନମଃ (70)
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଂଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତନଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାସେନ ଜନକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚାରୁଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଥାଣଵେ ନମଃ (80)
ଓଂ ଅହିର୍ଭୁଥ୍ନ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦିଗଂବରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵାତ୍ତ୍ଵିକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଖଂଡପରଶଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାଶଵିମୋଚକାୟ ନମଃ (90)
ଓଂ ମୃଡାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଶୁପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ
ଓଂ ପୂଷଦଂତଭିଦେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟଗ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵରହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରାୟ ନମଃ (100)
ଓଂ ଭଗନେତ୍ରଭିଦେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରପାଦେ ନମଃ
ଓଂ ଅପପର୍ଗପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ତାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ (108)