Pages

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam in Gujarati

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam – Gujarati Lyrics (Text)

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam – Gujarati Script

ઉમાકાંતાય કાંતાય કામિતાર્થ પ્રદાયિને
શ્રીગિરીશાય દેવાય મલ્લિનાથાય મંગળમ ||

સર્વમંગળ રૂપાય શ્રી નગેંદ્ર નિવાસિને
ગંગાધરાય નાથાય શ્રીગિરીશાય મંગળમ ||

સત્યાનંદ સ્વરૂપાય નિત્યાનંદ વિધાયને
સ્તુત્યાય શ્રુતિગમ્યાય શ્રીગિરીશાય મંગળમ ||

મુક્તિપ્રદાય મુખ્યાય ભક્તાનુગ્રહકારિણે
સુંદરેશાય સૌમ્યાય શ્રીગિરીશાય મંગળમ ||

શ્રીશૈલે શિખરેશ્વરં ગણપતિં શ્રી હટ કેશં
પુન સ્સારંગેશ્વર બિંદુતીર્થમમલં ઘંટાર્ક સિદ્ધેશ્વરમ |
ગંગાં શ્રી ભ્રમરાંબિકાં ગિરિસુતા મારામવીરેશ્વરં
શંખં ચક્રવરાહ તીર્થમનિશં શ્રીશૈલનાથં ભજે ||

હસ્તેકુરંગં ગિરિમધ્યરંગં શૃંગારિતાંગં ગિરિજાનુષંગમ
મૂર્દેંદુગંગં મદનાંગ ભંગં શ્રીશૈલલિંગં શિરસા નમામિ ||